Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

UPS Seminar in Greece

UPS Seminar in Greece

UPS Seminar in Greece

UPS Seminar in Greece

UPS Seminar in Greece

Περιοδικό "ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ"

SEMINAR (UNUSED POTENTIALS FOR SENIOR MIGRANTS)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της συμμετοχής του στο Διεθνές-Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Grundtvig διοργανώνει τον Οκτώβριο του 2011 (12-21 Οκτωβριου) στο Α.Π.Θ. 10-ήμερο εκπαίδευσης για μετανάστες ηλικίας 35 ετών και άνω με θέμα "UNUSED POTENTIALS FOR SENIOR MIGRANTS" στην ελληνική γλώσσα (με ταυτόχρονη μετάφραση και στην αγγλική γλώσσα).
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μετανάστες ηλικίας 35 ετών και άνω ... ενώ υπάρχει ο αριθμητικός περιορισμός των 15 ατόμων.
 
Οι εκπαιδευτές θα προέρχονται από την Ελλάδα, τη Γερμανία, τη Λιθουανία, τη Φιλανδία και την Ιταλία και θα υπάρχει μετάφραση στα ελληνικά και στα αγγλικά. Τα αντικείμενα τη εκπαίδευσης θα αφορούν τις ανεκμετάλλευτες δεξιότητες των μεταναστών και θα περιλαμβάνουν εκτός άλλων: (α) διαχείριση συναισθημάτων (β) διαχείριση projects (γ) ιδιαιτερότητες Ελλάδας, (δ) μαιευτική μέθοδος κ.α.  
 
Παρακαλώ θερμά επικοινωνήστε μαζί μου για περισσότερες λεπτομέρειες ή ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
 
Αναστάσιος Μιχαηλίδης, Λέκτορας Α.Π.Θ.
Τηλ. 6977353858